فورتی اسکن FortiScan | گروه شرکت های ساپرا

FortiScan

تجهیزات امنیتی فورتی اسکن

یکی دیگر از محصولاتی که شرکت فورتی نت در سبد راهکارهای خود قرار داده فورتی اسکن FortiScan Vulnerability Management میباشد.

فورتی اسکن راهکاری به جهت مدیریت در کنترل آسیب پذیری های شبکه های کامپیوتری می باشد و به همین دلیل امکان بستن حفره های امنیتی و نقاط آسیب پذیر را در شبکه شما ممکن ساخته و با پایش مستمر جلوی نفوذهای هکر ها را گرفته و در جهت ببهود امنیت استقرار می یابد.

شرکت فورتی نت ، محصول fortiscan را هم به صورت سکوی سخت افزاری و هم در ساختار ماشین های مجازی ارائه می دهد. پس به عبارتی امکان تهیه فورتی اسکن به صورت VM نیز بر روی VMware vSphere (ESX and ESXi) , CITRIX™ XenServer فراهم شده است.

فورتی اسکن محصولی است که در آن مدیریت بروز رسانی ها ، مدیریت آسیب پذیری ، گزارش دهی و ممیزی را در بر خواهد داشت و در نتیجه تجهیزی یکپارچه به منظور بهروری در کوتاه ترین زمان در جهت رسیدن به اهداف بلند مدت در حوزه فناوری اطلاعات خواهد بود وبا داشتن محیط مدیریتی متمرکز ، استفاده از چندین دستگاه را به صورت یکپارچه فراهم می آورد .سازمانها می توانند برای پیاده سازی استانداردهای امنیتی شامل ( PCI-DSS, SOX, GLBA, HIPAA) با به روز رسانی های مستمر ،اطمینان از مقررات پیاده سازی شده در سیستم عامل و برنامه های کاربردی خود داشته باشند.

: ویژگی های محصولات فورتی اسکن

• امکان مدیریت وصله های جدید و معرفی به جهت بازسازی سیستم عامل – این ویژگی به مدیران نظارت و پایش استاندارد امنیت اطلاعات برای سیستم عامل ها و برنامه های کاربردی .
• شبکه این امکان را می دهد تا تنظیمات پیش فرض تهدید آمیز را تغییر دهند.
• جستجوی و اولویت بندی منابع شبکه ، و اسکن بر اساس متد های متنوع .
• شناسایی آسیب پذیری های امنیتی بر روی سرویس های تحت وب و سرور ها شبکه های گسترده که از لحاظ کاربران پنهان می باشد .

Vulnerability Management
(VM)

Identifies security vulnerabilities and compliance exposures through deep inspection with client-resident asset agents - transparent to end users.

Agent-less Vulnerability

Assessment

Asset prioritization and profile-based scanning to automatically discover, inventory and assess security posture of the oS on networked devices, including mail servers, FtP servers or other UNIX or Windows hosts.


Auditing

Monitors across heterogeneous systems and provides industry-standard benchmarks for IS compliance audits for operating systems; Select from the list of audit benchmarks or create custom policies.Patch Management and
Remediation

Delivers patch management with ready-to-deploy remediation and enforcement actions; remediation capability goes beyond traditional patch management, allowing network managers to change confi gurations and potentially mitigate weak settings, including disabling an application or denying a network request.
Reporting and Compliance

Compliance for regulatory mandates with 360 degree reporting and analysis; provides industry, regulatory and best practices for NISt SCAP, FDCC, PCI-DSS, SoX, GlbA, HIPAA, ISo 17799, FISMA, and more. Pre-defi ned reports and views for compliance are also provided.Smart Automation

Reduced errors, repeatable processes, and predictable results delivered with an extensive libraries of templates that enable It staff to leverage industry standard best practices that produce measurable results.


Enterprise Scalability

Supports fl exible deployments across the network of up 60 databases per appliance for consistent enterprise-wide policy enforcement, processing tens of millions of audit records from databases per day.